300kW - 2MW

APKURES SISTĒMAS

mūsu specializācija ir apkures sistēmu ražošana, kas sadedzina cieto biomasu

pilna cikla realizācija: no izstrādes līdz nodošanai ekspluatācijā

MŪSU SNIEGTIE

Pakalpojumi

 • TEP izstrāde

 • Projektēšana

 • Ražošana

 • Piegāde

 • Montāža

 • Apkope

ECOSILTS

Darbības profils

 • mazo ciematu apkure

  MĒS RAŽOJAM APKURES SISTĒMAS

  Mēs ražojam videi draudzīgas un ilgtspējīgas apkures sistēmas, kas ražo siltumu no cietās biomasas. Mūsu klienti ir pašvaldības, lielas un vidējās privātās saimniecības.

 • ZEM ATSLĒGAS PROJEKTI

  Mēs projektējam katlumājas, ražojam tās un nododam katlumājas ekspluatācijā. Saviem klientiem mēs nodrošinam tehinsko atbalstu un pēc-pārdošanas apkopi. 

 • VIETĒJĀ BIOMASA KĀ KURINĀMAIS

  Mēs piedāvājam siltumenerģijas ražošanas sistēmas kurām vienlaikus kā kurināmo var izmnatot ļoti plašu kurināmo klāstu.

katlumāju audits
samazināt apkures izmaksas
 • ZAĻĀ SILTUMENERĢIJA

  Vairākās nozarēs var izmanot savas pamatdarbības rūpnieciskos atkritumus tālākai, CO2 un NOX emisiju neradošai, sadedzināšanai un siltumenerģijas gūšanai.

 • SAMAZINĀTĀS IZMAKSAS

  Mūsu mērķis ir ietaupīt saimnieka naudas un laika resursus, piedāvājot saimniecībai piemērotāko risinājumu un optimizējot visus ar projekta realizāciju saistošos procesus

 • LIETDARĪBAS KOEFICENTS + ROI

  Galvenais uzsvars katlumāju risinājumos tiek vērsts uz enerģijas ietaupīšanas tehnoloģijām. Svarīga ir visas sistēmas komplektējošu elementu kopējais efektivitātes rādītājs.

 • MĒS DALAMIES AR ZINĀŠANĀM

  Mūsu komandas un kompānijas darbs ir vērsts uz katras saimniecības izvirzītām prioritātēm un piemērotākā risinājuma notikšanu.

ietapīt apkurē

> 30 OBJEKTOS

Uzstādītās sistēmas

ECOSILTS

Mūsu mērķi

 • Mūsu uzdevums ir kopā ar saimniecības vadītāju definēt vajadzības un izstrādāt atbilstoši vajadzībām piemērotāku projektu, piesaistīt projektam atbilstošus speciālistus un tehniskos resurss zem vienotās darba uzraudzības šāda veidā pilnībā novēršot nelietderīgas dīkstāves. 

  Pie šādas kārtības var panākt izcilu rezultātu, optimizējot ar tās norises visus blakus saistošus procesus. 

 • Pateicoties vienotai darba uzraudzībai un rūpīgai plānošanai, iespējams optimizēt gan darbaspēku, gan tehniskos resursus novēršot nelietderīgas dīkstāves un tā samazinot kopējās projekta izmaksas. 

  Kompānija ir orientēta uz praktisko vajadzību un aktuālo apsvērumu apvienošanu, ar mērķi piedāvāt klientam izdevīgāku un videi draudzīgu risināju siltumenerģijas ražošanā.

katlumāju projektēšana un montāža

ECOSILTS

Piegādātāji